Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel bron pob gwefan, i helpu i chi roi profiad gorau y gallwn. Briwsion yn ffeiliau testun bach a osodir ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan chi bori’r gwefannau.

Mae ein cwcis yn ein helpu:

 • Gwneud ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn disgwyl
 • Arbed i chi orfod mewngofnodi bob tro yr ewch i’r safle
 • Cofiwch eich gosodiadau yn ystod a rhwng ymweliadau
 • Gwella cyflymder/diogelwch y safle
 • Gwella’n barhaus ein gwefan i chi
 • Gwneud ein gwaith marchnata yn fwy effeithlon (yn y pen draw ein helpu ni i gynnig y gwasanaeth a wnawn ar y pris a wnawn)

Nid ydym yn defnyddio cwcis i:

 • Casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy (heb eich caniatâd datganedig)
 • Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd datganedig)
 • Trosglwyddo data i rwydweithiau hysbysebu
 • Trosglwyddo data adnabyddadwy bersonol i drydydd partïon
 • Talu Comisiwn gwerthiant

Gallwch ddysgu mwy am holl cwcis a ddefnyddiwn isod

heia

Croeso i ein gwefan! Yn y blychau gwyn hyn, fe welwch ein polisi cwcis Saesneg plaen a’r polisi Cwci cyfreithiol cyfatebol. Nid yw’r rhan hon yn rhwymo, felly defnyddiwch y blychau hyn dim ond fel cymorth wrth adolygu iaith gyfreithiol.

Ohonom yn rhoi caniatâd i ddefnyddio briwsion

Os caiff y gosodiadau ar eich meddalwedd rydych chi’n ei ddefnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) eu haddasu i dderbyn cwcis Rydym yn cymryd hyn, ac yn eich parhau i ddefnyddio ein gwefan, i olygu eich bod yn iawn gyda hyn. Os hoffech ddileu neu beidio defnyddio briwsion oddi ar ein safle, gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod, fodd bynnag yn gwneud felly byddai bydd tebygol yn golygu na fydd ein safle yn gweithio fel yr ydych yn disgwyl.

Yn syml…

Os ydych chi wedi dewis defnyddio cwcis ar eich porwr gwe, wedyn yn caniatáu inni ddefnyddio briwsion.

Gwefan swyddogaeth briwsion

Rydym yn defnyddio briwsion i wneud gwefan gwaith ein gan gynnwys:

 • Benderfynu os byddwch yn mewngofnodi neu beidio
 • Cofio gosodiadau eich chwiliad
 • Caniatáu i chi ychwanegu sylwadau at ein safle

Does dim ffordd i atal briwsion hyn sy’n cael ei gosod heblaw i ni ddefnyddio ein safle.

Yn syml…

Rhai briwsion sy’n ofynnol ar gyfer y wefan i weithio.

Swyddogaethau trydydd parti

Mae ein safle, fel y rhan fwyaf o wefannau, yn cynnwys swyddogaethau a ddarperir gan drydydd partïon. Enghraifft gyffredin yw planedig fideo YouTube neu fap Google. Mae ein safle yn cynnwys y canlynol sy’n defnyddio cwcis:

Rydym yn defnyddio:

 • Mapiau Google-ar gyfer lleoliad a chyfarwyddiadau
 • Google reCAPTCHA-ar gyfer atal sbam

Analluogi cwcis hyn Bydd egwyl swyddogaethau a gynigir gan y trydydd partïon hyn yn debygol o

Google

NamePurposeExpires
NIDYstadegau defnyddio Google6 mis

Yn syml…

Rydym yn defnyddio mapiau Google a reCAPTCHA i ddarparu mapiau a sbam amddiffyn ar rai tudalennau ar y safle. Mae Google yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld ag un o’r tudalennau hyn.

Briwsion ystadegau ymwelwyr

Rydym yn defnyddio cwcis i lunio ystadegau ymwelwyr megis faint o bobl wedi ymweld â ein gwefan, pa fath o dechnoleg maent yn ei ddefnyddio (e.e. Mac neu Windows sy’n helpu i nodi pan nad yw ein safle yn gweithio fel y dylai fod ar gyfer technolegau penodol), pa mor hir maent yn treulio ar y safle, pa dudalen yn edrych ar ac ati. Mae hyn yn helpu ni i wella’n barhaus ar ein gwefan. Mae’r rhaglenni hyn fel y’u gelwir “analytics” hefyd ddweud wrthym sut roedd pobl yn cyrraedd safle hwn (e.e. o’r peiriant chwilio) a gwariant a ydynt wedi bod yma cyn ein helpu i roi mwy o arian i ddatblygu ein gwasanaethau i chi yn hytrach na marchnata.

Matomo Mae analytics meddalwedd a ddefnyddir gan y wefan hon i ddadansoddi data uniongyrchol heb drosglwyddo data i drydydd partïon.

Matomo

NamePurposeExpires
_pk_idMae hyn ein helpu i nodi sut y defnyddiwch y safle fel y gallwn wneud yn well13 mis
_pk_sesMae hyn yn gweithio gyda _pk_id i gyfrif y nifer o weithiau mae fyddwch, ewch i’r wefan30 cofnodion
_pk_refMae hyn yn rhoi gwybodaeth am sut y cyrhaeddodd eich safle6 mis

Yn syml…

Rydym yn defnyddio meddalwedd ystadegau i gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio y wefan. Rydym yn gwneud hyn i helpu i wneud yn siŵr y mae’r safle yn bodloni anghenion ei defnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Diogelwch

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwarchod y safle. Rydym yn defnyddio cynnyrch o’r enw Wordfence sy’n cynnwys drwgwedd a sganio am firysau a mur cadarn i helpu i warchod y data y safle.

Wordfence

NamePurposeExpires
wfvt_(niferoedd)Monitro defnyddwyr mewn amser real30 cofnodion
wordfence_verifiedHumanHelpu i warchod diogelwch y safle1 Dydd

Yn syml…

Mae diogelwch cwcis yn ein helpu i amddiffyn y safle rhag ymosodiadau maleisus.

Hysbysiad yn y briwsionyn

Mae’r Hysbysiad Cwcis yn ymddangos ar y safle pan fyddwch chi’n ymweld gyntaf. Os ydych chi’n clicio i barhau neu fynd ymlaen i bori ar y wefan, defnyddir cwci i gofio eich dewis i beidio â dangos y neges eto am 30 diwrnod.

Cookie Consent

NamePurposeExpires
catAccCookiesArbed lle byddai’n well eich bod wedi gweld ein neges yn y briwsionyn30 diwrnod

Yn syml…

Mae hyn yn cofio eich bod wedi gweld y briwsionyn hysbysiad fel peidio â dangos ei bob tro chi edrych ar y dudalen.

Diffodd cwcis

Gall ydych fel arfer yn diffodd cwcis drwy addasu gosodiadau eich porwr i atal rhag derbyn briwsion (ddysgu sut yma. ) Wneud hynny, fodd bynnag, bydd debygol o gyfyngu ar ymarferoldeb ein y ac mae cyfran fawr o’r gwefannau y byd fel briwsion yn rhan safonol o wefannau mwyaf modern.

Efallai bod eich pryderon ynghylch briwsion yn ymwneud â’r hyn a elwir yn “ysbïwedd”. Yn hytrach na diffodd briwsion yn eich porwr efallai y gwelwch fod meddalwedd gwrth-ysbïwedd yn cyflawni’r un amcan drwy ddileu briwsion a ystyrir yn oresgynnol yn awtomatig. Dysgu mwy am reoli briwsion gyda meddalwedd gwrth-feddalwedd ysbïo.

Yn syml…

Mae gennych ddewis os hoffech i alluogi neu analluogi briwsion. Yn dilyn y Cyngor ar gael drwy ddilyn y dolenni a ddarperir.

Newidiadau

Efallai y bydd yn gwneud newidiadau i’r polisi hwn o bryd i’w gilydd. Os ydym yn newid ein polisi cwcis Rydym yn ôl y newidiadau ar y dudalen hon. Dylech ailedrych ar y polisi pan fyddwch am i gadarnhau sut yr ydym yn defnyddio briwsion.

Roedd y polisi diwygiedig ar 20 Mai 2018.

Yn syml…

Gallwn newid ein polisi yn y briwsionyn o bryd i’w gilydd. Os bydd y polisi hwn yn y briwsionyn yn newid, byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi, ond mae eich defnydd parhaus o’r gwasanaeth yn golygu rydych yn cytuno i briwsion yn unol â polisi hwn.