Image of the Book of Remembrance

Bwriad y Llyfr Coffadwriaeth yw bod yn gofeb barhaol i’r sawl fu farw

Image of our Memorial Cards

Cardiau coffau yn addas ar gyfer anfon at berthnasau pell a ffrindiau

Image of our Memorial Wallets

I gadw adref neu i’w roi i aelod arall o’r teulu neu i ffrindiau

Image of our Granite Wall Plaques

Rhai sydd wedi eu gosod ar wal allanol adeilad yr Amlosgfa ac mewn Gwenithfaen du

Image of our Granite Kerb Plaques

Mae pob plac o’r fath wedi ei lunio o wenithfaen llathredig a gellir gosod enw’r person ag arysgrif

Image of our Tree of Life

Coed yn Bywyd cynnig ffordd unigryw i gofio rhywun annwyl

Image of Donations

Rhoddion ariannol yn cael ei ddefnyddio i wella’r adeiladau a’r gerddi ym Mharc Gwyn