Rhoddion yn cael eu fawr gwerthfawrogir

O dro i dro rydym yn derbyn rhoddion ariannol gan aelodau o’r cyhoedd. Mae’r arian yma yn cael ei ddefnyddio i wella’r adeiladau a’r gerddi ym Mharc Gwyn.

Mae ardaloedd penodol e.e. y pwll addurnol o flaen yr amlosgfa wedi ei datblygu o ganlyniad i roddion caredig o’r fath.

Mae rhoddion llai wedi cyfrannu at blannu bylbiau a choed drwy’r gerddi.

Os hoffech roi rhodd i gofio, rydym yn gofyn yn garedig i chi lenwi’r ffurflen isod a’i ddychwelyd gyda’ch rhodd. Gallwch dalu sieciau neu archebion post yn daladwy i ‘Cyngor Sir Benfro’.

Os oes gennych syniad penodol am rywbeth arbennig a fyddai’n fanteisiol i ymwelwyr yn y dyfodol a’i fod yn ffordd addas o goffáu, cysylltwch gyda’r uwch-arolygydd yn y cyfeiriad i drafod y manylion.

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth
Sir Benfro
SA67 8UD

Lawrlwythwch y ffurflen rhoi organau [pdf / 108KB]