Placiau Ymyl Llwybrau ar Amlosgfa Parc Gwyn

Gellir gosod Placiau gwenithfaen ar hyd ymyl y llwybrau yn y Gerddi Coffa.

Mae pob plac o’r fath wedi ei lunio o wenithfaen llathredig a gellir gosod enw’r person ag arysgrif byr neu enwau dau berson gyda dyddiad y farwolaeth.

Mae’n bosib gadael rhan o’r garreg yn wag ar gyfer arysgrif arall rhyw dro. Mae hefyd yn bosib cadw carreg ar ymyl llwybr.

Pa mor hir fydd y plac gadw?

Placiau palmant gwenithfaen yn parhau i fod yn eu lle am gyfnod o 10 mlynedd.

Noder os gwelwch yn dda: – Ar ddiwedd y cyfnod o ddeng mlynedd, byddwn yn cysylltu gyda chi i adnewyddu’r trefniant. Am y rheswm yma, mae’n bwysig eich bod yn ein hysbysu o unrhyw newid i’ch cyfeiriad. Fel arall, gallwch gymryd y plac gyda chi. Os ydych yn teimlo bod angen mwy nag un plac, mae’n bosib gwneud cais am ddau wedi eu gosod nesaf at ei gilydd er mwyn bod gyson. Mae pris y placiau ar y rhestr brisiau sydd wedi ei atodi. Mae’r cyfnod 10 mlynedd yn dechrau 3 mis ar ôl i chi dderbyn eich archeb. Byddwch yn derbyn datganiad sy’n dangos dyddiad adnewyddu gyda’ch derbynneb. Bydd placiau nad ydynt yn cael eu cymryd o’r safle na’u hadnewyddu yn cael eu storio am gyfnod o fis cyn i ni eu gwaredu.

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth
Sir Benfro
SA67 8UD

Lawrlwytho ffurflen gais placiau ymyl llwybrau [pdf / 120KB]

Prisio

Placiau ymyl llwybrau
OpsiynauPris
Cyflenwi, arysgrif, gosod & phrydles 10 mlynedd£348
Arysgrif ychwanegol ar ymylfaen gwag/sengl presennol£65.50