Placiau Wal Gwenithfaen ar Amlosgfa Parc Gwyn

Mae rhai sydd wedi eu gosod ar wal allanol adeilad yr Amlosgfa ac mewn Gwenithfaen du yn mesur 6″ x 4″. Mae arnynt lythrennau deilen aur ac mae modd arysgrifio tua 100 llythyren.

Wrth benderfynu ar arysgrif, mae’n bwysig cyfyngu’r llinellau â’r enw i 15 llythyren gan y defnyddir llythrennau bras. Dylid cyfyngu’r llinellau eraill i 20 llythyren.

Pa mor hir fydd y plac ar y wal?

Fel rhan o’r pryniant maent yn cael eu gosod ar fframiau metel du rhwng allanfa’r Prif Gapel a’r Capel Coffau am gyfnod o 10 mlynedd.

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth
Sir Benfro
SA67 8UD

Lawrlwytho ffurflen gais Placiau Wal Gwenithfaen [pdf / 120KB]

Prisio

Placiau Wal Gwenithfaen
OpsiynauPris
Cyflenwi, arysgrif, gosod a phrydles 10 mlynedd£287.00
Cyflenwi plac Babanod, arysgrif, gosod (o fewn yr Ardd Fabanod yn unig) & phrydles 10 mlynedd£81.50