Pam cael Cardiau coffau?

Mae cardiau coffau yn cynnwys ffacsimili o’r cofnod yn y llyfr coffa ac addas ar gyfer anfon bell perthnasau a ffrindiau nad ydynt yn gallu gweld y arysgrifio mewn llyfr coffadwriaeth.

Creu â llaw

Mae cardiau coffau yn nodwedd beddargraff â llaw gan ein calligraphers. Gall inscriptions yn cynnwys enw’r sawl a fu farw a llythyrau cynifer â 200. Mae yna opsiwn o gael paentio darlun ychwanegu i arysgrifio trosglwyddo priodol.

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth
Sir Benfro
SA67 8UD

Lawrlwytho ffurflen gais ar gyfer Cardiau coffau [pdf / 144KB]

Prisio

Cardiau Coffau
OpsiynauPris
Cerdyn Coffa (cost arysgrif yn ychwanegol fel isod)Dim tâl
Arysgrif dwy linell£19
Arysgrif pum llinell£22
Arysgrif wyth llinell£29
Darlun wedi’i beintio â llaw£61