Pren Bywyd ar Amlosgfa Parc Gwyn

Cyflwynwch ddeilen unigol ar y gofeb ‘Pren Bywyd/Tree of Life’ fodern drawiadol, sydd i’w gweld mewn safle amlwg o fewn y Capel Coffa yn Amlosgfa Parc Gwyn.

Mae pob deilen o gwmpas 4” x 1½” (100mm x 35mm) ac wedi ei gwneud o alwminiwm, gyda’r testun wedi ei grafu ar y plac.

Mae lle ar y ddeilen i uchafswm o 5 llinell, gyda hyd at 25 nod gan gynnwys bylchau ar linellau 1 a 5, a lle am uchafswm o 35 nod yn y 3 llinell yn y canol.

Bydd yr enwau’n cael eu gwneud yn fwy, a’r holl destun yn cael ei ganoli lle bo’n bosibl.

Pa mor hir fydd y plac yn aros ar y Pren Bywyd?

Gallwch gyflwyno deilen am bum mlynedd, a gallwch ei hadnewyddu ar unrhyw adeg cyn neu ar ôl hynny

Postiwch y ffurflen wedi’i chwblhau a siec i:

Amlosgfa Parc Gwyn
Arberth
Sir Benfro
SA67 8UD

Lawrlwytho ffurflen gais Pren Bywyd [pdf / 232KB]

Prisio

Pren Bywyd
OpsiynauPris
 Deilen ar goeden bywyd £96
 Brydles blwyddyn 5 ychwanegol £64